0
Winkelwagen

Informatie

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van de website:

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze website voorkomende gegevens of informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze website voorkomende gegevens of informatie. Safeness B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens of informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op www.trekhaakslot.nl, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, foto's, illustraties, namen, logo's en merken berusten bij Safeness B.V. en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

Privacy Policy

Safeness B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van www.trekhaakslot.nl. Tevens draagt Safeness B.V. er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw vragen te beantwoorden en u te informeren over onze diensten. Voor het overige zullen wij uw persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Safeness B.V. zal uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij uitvoeren van onze diensten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Klik op de button voor onze algemene voorwaarden


Bankgegevens

Rabobank Waddinxveen

BANK: 102 1889 71
IBAN:   NL54 RABO 0102 1889 71
BIC:      RABONL2U
t.n.v.     Safeness B.V.

Contactgegevens

 

Trekhaakslot.nl is onderdeel van:

Safeness B.V.
Coenecoop 3-B8
2741 PG Waddinxveen

T:  0031 182 205040
E: info@trekhaakslot.nl

KVK nr: 57873127
BTW nr: NL852773481B01